Trwa ładowanie strony

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Mapa strony

Samorząd województwa opolskiego

Mentorzy dla opolskiej kultury - W sieci wyzwań

Inne
Projekt skupiał się na podniesieniu kompetencji kadr kultury oraz nauczycieli z zakresu edukacji kulturalnej, poprzez nowoczesne formy działań edukacyjno-animacyjnych realizowane w ramach cyklu warsztatów inspirujących oraz projektowych, a także wizyt studyjnych w innych placówkach wdrażających nieszablonowe programy edukacji kulturalnej. Uczestnicy projektu staną się w swoim środowisku mentorami edukacji kulturalnej, tworząc sieć specjalistów inspirujących innych animatorów i nauczycieli do podejmowania nowych wyzwań z użyciem nowatorskich rozwiązań twórczych i artystycznych. Efektem projektu jest wypracowanie przez uczestników scenariuszy działań w obszarze edukacji kulturalnej, które będą udostępnione na wolnych licencjach w internecie. Ponadto spośród opracowanych scenariuszy część z nich zostanie zrealizowanych w formie działań pilotażowych. Dodatkowym atutem projektu było wypracowanie wytycznych do propozycji spójnej oferty edukacyjnej i kulturalnej dla Województwa opolskiego.

SZKOLENIA

„Muzeum w sieci wyzwań”
  • Podczas tego spotkania zostaną przeprowadzone warsztaty integracyjne „Mentoring = partnerska relacja”.
Kolejnym elementem będzie zaprezentowanie uczestnikom świeżego oraz nowoczesnego spojrzenia na edukację w Muzeum. Będzie to możliwe dzięki zaproszeniu do przeprowadzenia szkoleń w muzeum przez osoby zajmujące się psychologią odbioru przestrzeni muzealnej np. z grupy Stowarzyszenia Katedry Kultury będących twórcami niecodziennego projektu „Wizualny Eksperyment Muzealny”. Zależy nam, aby w przestrzeni naszego Muzeum uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnymi formami edukacyjnymi, które uczynią z naszego muzeum po raz pierwszy laboratorium służące samopoznaniu, zrozumieniu mechanizmów kulturowych i społecznych, przy wykorzystaniu narzędzi z obszaru wizualności i nowych mediów. Wykorzystując wypracowane w ramach projektu Wizualny Eksperyment Muzealny scenariusze i ćwiczenia dostępnych w internecie dzięki licencjom Creative Commons zostaną zaprezentowane uczestnikom możliwości realizacji zajęć, które mogą samodzielnie dostosowywać do swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń.
Odbędą się również zajęcia w oparciu o następujące scenariusze:
1) #hashtagdzięki któremu uczestnicy zdobędą wiedzę jak w prosty sposób wykorzystując nowe formy komunikacji uczynić z muzeum, galerii itp. wirtualną przestrzeń spotkania ze sztuką, pobudzającą do refleksji nad osobistymi wspomnieniami, zachęcająca do zdobywania nowej wiedzy doznań, rozumienia sztuki, czy pobudzania do emocji w stosunku do eksponatów, dzieł sztuki czy samej przestrzeni, w której znajduje się odbiorca.
2) Ekfraza – czyli daj temu wyraz – pozwoli on na ukazanie uczestnikom możliwości ćwiczenia uważności i koncentracji odbiorców na jednym obiekcie, zachęci do dialogu z eksponatem i innymi w grupie poprzez tworzenie alternatywnych podpisów pod dziełami sztuki/interpretacji obiektów, skupiać się będzie na relatywności opisów dzieł sztuki i obiektów muzealnych z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych służących do weryfikacji „wizualnych skojarzeń”.
3) Gabinet osobowości – czyli eksponat jako członek grupy warsztatowej – mający na celu wskazanie odbiorcom szukania innej niż tylko edukacyjna roli zajęć muzealnych, uruchomienie wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia sprzyjającego postrzeganiu przestrzeni muzealnej jako miejsca spotkania. Duże znaczenie ma tu poznanie eksponatów oraz siebie w kontakcie z nimi. Warsztat opiera się na metodach treningu interpersonalnego, a więc odchodzi od tradycyjnego języka eksperckiego kuratorów. Jego celem jest personifikacja danego dzieła sztuki i włączenie go do grupy jako członka zespołu. Na zakończenie uczestnicy na muzealnym tarasie będą mieli możliwość skorzystania z ćwiczeń z zakresu uważności – rozwijających kreatywność i koncentrację.

WARSZTATY

Cykl warsztatów inspirujących
Warsztaty inspirujące służyć mają rozwojowi uczestników, transferowi wiedzy oraz wymiany doświadczeń w obszarze kreowania przestrzeni kontaktu z kulturą, aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego dla którego działania w obszarze edukacji kulturalnej są ważnym elementem rozwoju kapitału społecznego.
Obejmą one następującą tematykę:
1) „Ankieta czy instalacja artystyczna? - diagnozowanie potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności i budowanie oferty z zakresu edukacji kulturowej w oparciu o informację zwrotną” - warsztat wykorzystujący interaktywną instalację artystyczna stworzoną przez uczestników warsztatów mającą na celu wskazanie praktycznych form prowadzenia badań potrzeb uczestników z wykorzystaniem niecodziennych narzędzi ekspresji twórczej.
2) Facylitacja – nowoczesne strategie budowania zespołu i wspierania go w osiąganiu celu – warsztat przybliżający uczestnikom nowatorskie podejście do pracy z grupą, budowania koalicji oraz skutecznego osiągania celów z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań twórczych.
3) Techniki kreatywnego myślenia - czyli jak działać i myśleć poza schematami – szkolenie oparte będzie o metodę eksperymentu artystycznego połączonego
z treningiem wyobraźni, który pozwoli uczestnikom w nieszablonowy sposób znaleźć nowe możliwości i nietypowe rozwiązania, zachęci do porzucania dotychczasowych schematów i przyzwyczajeń w codziennej pracy na rzecz rozwiązań kreatywnych.
4) Innowacyjne formy edukacji: gry edukacyjne i teatralna forma edukacyjna
w praktyce – warsztat będzie miał na celu uczenie się poprzez bezpośrednie przeżywanie i doświadczanie emocji, zamiast wysłuchiwanie wykładów. Pozwoli to uczestnikom na samodzielne poznanie zagadnień metodami empirycznymi.
5) Nowe media w edukacji kulturalnej – interaktywny warsztat wykorzystujący m.in. gogle VR pozwoli na nabycie umiejętności wykorzystania nowych technologii
w edukacji, w tym w kontekście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności. Podczas niego uczestnicy zapoznają się także np. z grą edukacyjną o prywatności w sieci “Trzęsienie danych” autorstwa Kamila Śliwowskiego trenera i animatora edukacji medialnej na co dzień współpracującego z fundacją Katalyst Education, Koalicją Otwartej Edukacji, Fundacją Panoptykon i Creative Commons Polska.
6) Zarządzanie pokoleniami X, Y, Z – warsztat angażujący, uczący komunikacji
i zarządzania projektami wielopokoleniowymi – zespołami zróżnicowanymi wiekowo, skoncentrowanymi na osiągnięciu wspólnego celu. Szkolenie będzie miało charakter przeżywania bezpośredniego doświadczenia związanego z kierowania innymi, w tym wykorzystywania nowych technologii do angażowania młodych pokoleń, czy wykorzystywania niskokosztowych lub bezkosztowych działań w świecie cyfrowym wpływających na motywację grupy.
Cykl warsztatów projektowych
1) Talenty w kulturze i edukacji – jak je odkrywać i rozwijać ich potencjał? – warsztat praktycznego uwalniania talentów dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym seniorów i osób z dysfunkcjami, wykorzystujący edukację kulturalną jako element pozwalający na uwidocznienie się konkretnych talentów, sprawstwa. Warsztat skupia się na wskazywaniu jak dawać przestrzeń wspierającą rozwój uzdolnień z wykorzystaniem innowacyjnych form pracy z uczestnikami: akcji, happeningów, zabaw i gier twórczych.
2) Edukacja kulturalna w przestrzeni publicznej – twórcze działania partycypacyjne lokalnej społeczności – warsztat pozwoli na bezpośrednie wykorzystanie w edukacji innowacyjnych form pracy z uczestnikami, inspirujących zachowania twórcze, zachęcające do podejmowanie wspólnych działań i ich współtworzenia w oparciu
o lokalne zasoby.
3) Wielokulturowość i wielopokoleniowość na Śląsku Opolskim jako element edukacji kulturalnej w woj. opolskim – zajęcia pozwolą na wypracowanie przez uczestników nowatorskich, kreatywnych form pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, seniorami w oparciu o specyfikę naszego regionu, które będą mogli następnie wykorzystywać w codziennej pracy jako mentorzy. Wykorzystają w tym celu nowoczesne narzędzia poznane na etapie cyklu warsztatów inspirujących uczestnicy nauczą się przekazywać w nowatorski sposób odbiorcom tożsamość kulturową
i narodową.
4) Budowanie scenariusza – warsztaty robocze – tandemy zapoznają się w grupach
z podstawami budowania nowoczesnych scenariuszy zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń rozwijających kreatywność i krytyczne myślenie uczestników. Poznają różne scenariusze uwzględniające wykorzystanie w procesie edukacji innowacyjnych form pracy w oparciu o postrzeganie konkretnych działań przez specjalistów: antropologów kultury, muzealników, historyków, socjologów, psychologów, edukatorów zainteresowanych designem, fotografów, artystów wizualnych, animatorów teatralnych itp. Zadaniem tandemów będzie opracowanie scenariuszy realizacji własnych działań z zakresu edukacji kulturowej w swoim lokalnym środowisku skierowanych do różnych grup wiekowych, w tym grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych (m.in. seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób ze środowisk zagrożonych patologiami i ubóstwem, czy zamieszkujących tereny zdegradowane i rewitalizowane).
5) Budowanie scenariusza – warsztaty robocze - praca własna tandemów z wykorzystaniem nowatorskich form rozwijających kreatywność, w tym m.in. instalacji, gier, multimediów. Zadaniem tandemów będzie przygotowanie scenariuszy zajęć dotyczących edukacji kulturalnej w szczególności edukacji regionalnej oraz wielokulturowej. Każdy tandem będzie musiał wykorzystać min. 2 poznane na wcześniejszych warsztatach techniki przyczyniające się do pobudzenia w nich kreatywności i innowacyjności. Dzięki czemu sami bezpośrednio doświadczą poprzez eksperyment w jaki sposób dane narzędzie wpływa na proces twórczy. Powstałe scenariusze staną się podstawą wyboru działań pilotażowych realizowanych przez tandemy mentorów w ich lokalnym środowisku.

WIZYTY STUDYJNE

Cykl wizyt studyjnych (dla wszystkich uczestników projektu)
Uczestnicy odbędą wizyty studyjne np. do Centrum Praktyk Edukacyjnych Poznań oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Społecznych i Szkoleń oraz Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej aby zapoznać się z wdrażanym tam programem „Laboratorium Edukacji Kulturalnej” (wybór miejsca uzależniony będzie od dostępności placówek dla osób z zewnątrz; w przypadku braku możliwości wyboru - wskazane wizyty odbędą się do innych placówek np. muzealnych, galerii itp.).
Wizyty studyjne mają wpłynąć na rozwój uczestników i wzmocnienie w nich poczucia się kreatorami i inicjatorami edukacji kulturalnej w swoim otoczeniu. Dzięki temu utrwali się w nich odpowiedzialność jaka spoczywa na lokalnym mentorze edukacji kulturalnej oraz jego znaczącej roli sprawczej w ramach sieci opolskich mentorów. Podczas wizyt uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach, a także sami będą uczestnikami działań edukacyjno-artystycznych, realizowanych przez placówki do których się udamy. Dzięki temu poznają od kuchni proces wdrażania spójnej oferty z zakresu edukacji i kultury, a także w ramach obserwacji uczestniczącej sami będą mogli wyciągnąć wnioski z zalet stosowania nowoczesnych metod i narzędzi w edukacji kulturalnej.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

1) Wybór scenariuszy opracowanych przez tandemy, które w ramach pilotażu zostaną zrealizowane w lokalnych społecznościach. Wyboru dokona komisja składająca się z przedstawicieli partnerów projektu. Wyłonionych zostanie ok. 10 scenariuszy, które zostaną zrealizowane przez tandem będący pomysłodawcą danego scenariusza. Do pomocy w realizacji pilotażowych scenariuszy zaprosimy grupę wolontariuszy. Ponadto pozostałe tandemy będą w charakterze obserwatorów uczestniczyć w tych pilotażowych zajęciach. Następnie przekażą informację zwrotną twórcom scenariuszy. Wspólnie ewentualnie dokonają korekt i sugestii w ostatecznych wersjach scenariuszy, które zostaną opublikowane w internecie.
2) Przygotowanie scenariuszy do publikacji w wersji elektronicznej na licencjach Creative Commons w internecie (projekt, skład, redakcja itp.) oraz ich publikacja i rozpowszechnienie informacji o możliwości pobrania do samodzielnego wykorzystania przez innych animatorów i edukatorów. Upublicznienie scenariuszy przyczyni się do popularyzacji wypracowanych efektów działań opolskiej sieci mentorów edukacji kulturalnej. Jednocześnie przyczyni się do zainspirowania innych osób działających w obszarze edukacji kulturalnej i nie tylko do podejmowania metod pracy inspirujących twórcze działania, aktywne uczestnictwo i współtworzenie.
3) Promocja projektu w lokalnych mediach i internecie, w tym na portalach społecznościowych. Ponadto uczestnicy wraz z przedstawicielami partnerów projektu przedstawią wypracowane wspólnie wytyczne do propozycji spójnej oferty edukacyjnej i kulturalnej województwa opolskiego, która zostanie przedłożona do zaopiniowania właściwym jednostkom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki kulturalnej w naszym województwie, a także Zarządowi Województwa Opolskiego.
4) Ewaluacja realizacji projektu – podczas całego projektu prowadzona będzie ewaluacja w oparciu o przygotowane narzędzia. Ewaluacji poddawany będzie każdy element projektu. Jej wyniki będą brane pod uwagę przy przygotowaniu ostatecznych wytycznych dot. tworzenia spójnej oferty edukacyjnej i kulturalnej w woj. opolskim.