Trwa ładowanie strony

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Mapa strony

Samorząd województwa opolskiego

Szkolenia 2019-2021

Oferta bezpłatnych szkoleń dla animatorów oraz edukatorów

www.szkolenia.eduko.opole.pl

O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń
(maksymalna liczba uczestników na jednym szkoleniu to 20 osób)

 

 

 

EDUKACJA JUTRA

Procesy, które zachodzą w umyśle mają niebagatelny wpływ na życie każdego człowieka. Dlatego podczas zajęć skupimy się na odkrywaniu potencjału i wprowadzaniu zmian dzięki umysłowi.
Zakres zajęć: procesy poznawcze, stan skupienia i koncentracji, stan relaksu.

Termin:

 • 18.09.2019 r. godz. 8.30 (czas trwania: 3h)

Miejsce:

 • sala odczytowa Muzeum Śląska Opolskiego (wejście do Muzeum od strony schodów do kościoła)

Cele:

 • uzyskanie balansu w życiu zawodowym i prywatnym,
 • indywidualny relaks dla uaktywnienia pełnego potencjału,
 • poznanie źródeł zachowań i ich transformacji - techniki uaktywniające pełnię własnego potencjału.

Korzyści dla uczestnika:

 • umiejętność dostrzegania najpotrzebniejszych aspektów życia,
 • poznanie sposobów stosowania ułatwień w życiu,
 • zdobycie wiedzy na temat  świadomego wykorzystywania procesów poznawczych do kształtowania swojej osobowości,
 • poznanie technik pozyskiwania uważności i koncentracji,
 • doświadczenie stanu relaksacji.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE W PRAKTYCE

Warsztat, który definiuje współpracę z otoczeniem i ustanawia rolę, jaką pełnimy w społeczeństwie, a także sposób wzajemnego postrzegania. To także spotkanie poświęcone zaspokojeniu potrzeby akceptacji, definiowania siebie za pomocą wysyłanych komunikatów oraz wyznaczania granic za pomocą ukształtowanej postawy asertywnej.
Zakres zajęć: role, proces komunikowania, zasoby.

Termin:

 • 23.09.2019 r. godz. 8.30 (czas trwania: 3h)

Miejsce:

 • sala odczytowa Muzeum Śląska Opolskiego (wejście do Muzeum od strony schodów do kościoła)

Cele:

 • świadomość ról pełnionych w życiu zawodowym i osobistym,
 • efektywna komunikacja,
 • narzędzie poznania siebie – proces komunikowania,
 • świadomość zasobów dla wzbogacenia kompetencji społecznych.

Korzyści dla uczestnika:

 • poznanie definicji roli życiowej i grupowej,
 • pozyskanie wiedzy w jaki sposób określać swoje stanowisko
 • by zachować rolę, którą pełnimy,
 • zdobycie umiejętności jak przekazać informację, aby była ona zgodna z intencją i jednocześnie właściwie zrozumiana przez odbiorcę,
 • dokonanie autoanalizy:
  • jak dotychczas wykorzystywał dialog,
  • czy zwracał uwagę jak z niego korzysta – zarówno, jako adresat, jak i nadawca,
 • uaktywnienie procesu komunikowania w zgodzie z samym sobą,
 • pozyskanie i pogłębienie zasobów wewnętrznych.

 

NOWOCZESNE METODY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Wszystko, co dzieje się w naszym życiu jest przyczynkiem do kolejnych zdarzeń. Nie ma sytuacji, z której nie wyniesiemy określonej wartości. Każda wykonana czynność, każda spotkana osoba czy też każde usłyszane zdanie może być inspiracją do dalszego rozwoju.
Zakres zajęć: nauczanie/uczenie się, nawyki, wyobraźnia.

Termin:

 • 08.10.2019 r. godz. 8.30 (czas trwania: 3h)

Miejsce:

 • sala odczytowa Muzeum Śląska Opolskiego (wejście do Muzeum od strony schodów do kościoła)

Cele:

 • poznanie metod rozwijania indywidualnej kreatywności,
 • rozwijanie kompetencji i przejmowanie odpowiedzialności za własny rozwój,
 • poznanie technik twórczego myślenia i korzystania z wyobraźni.

Korzyści dla uczestnika:

 • poznanie nowej odsłony nauczania i uczenia się,
 • dokonanie analizy przyswajalności wiedzy na różnych etapach życia,
 • sprawdzenie, jak emocje wpływają na proces uczenia się,
 • pozyskanie wiedzy, która pomoże ustalić z jakich nawyków korzysta w różnych obszarach życia,
 • zdobycie informacji o źródłach powstawania nawyków oraz umiejętność ich zmiany,
 • nauczenie się wprowadzania w życie nowych rozwiązań,
 • poznanie czynników kształtujących wyobraźnię, jej funkcję i możliwości kreatywnego wykorzystania.

 

TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA

W obliczu świadomych działań możesz skutecznie podejmować życiowe zadania, z powodzeniem je realizować, dodatkowo zasilając je swoją pasją. Taka konfiguracja życia nadaje mu sens i pozwala osiągać stan człowieka spełnionego.
Zakres zajęć: motywacja, kreatywność, pasja.

Termin:

 • 23.10.2019 r. godz. 8.30 (czas trwania: 3h)

Miejsce:

 • sala odczytowa Muzeum Śląska Opolskiego (wejście do Muzeum od strony schodów do kościoła)

Cele:

 • poznanie technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • rozwój kreatywności i elastyczności myślenia,
 • poznanie pasji i określenie wartości jaką dają człowiekowi,
 • zrozumienie twórczości i jej przełożenie na samorealizację.

Korzyści dla uczestnika:

 • umiejętność określenia swoich własnych motywatorów,
 • poznanie roli bezczynności, niecierpliwości i zniechęcenia w procesie motywacji,
 • zdobędzie umiejętności motywowania siebie i osób z najbliższego otoczenia,
 • pobudzenie własnej kreatywności oraz dziecięcej ciekawości na nowe rozwiązania,
 • zdobycie wiedzy na temat tego co wpływa na rozwój kreatywności, a co ją ogranicza,
 • umiejętność dostrzegania możliwości,
 • zbadanie swojego poziomu kreatywności,
 • odkrycie na nowo swoich pasji,
 • nauczenie się komponowania pasji z obowiązkami życia codziennego.

 

Prowadzący szkolenia: Aneta Gibek-Wiśniewska

Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania psycholog, mentor, mediator, trener, wykładowca akademicki.

Przez wiele lat orzekała w sprawach cywilnych oraz pracowniczych jako Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką, pozostając Stałym Mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Fundacji Mediatio, redaktor autorskiego programu Neo Sea. Mentor w Early Warning Europe, V-ce Prezes Rady w Polskim Klubie Nestora i Sukcesora, trener rozwoju osobistego.

W swojej działalności trenerskiej i edukacyjnej opracowała szereg autorskich szkoleń i wykładów m.in. z zakresu prawa, nowo-czesnych systemów zarządzania i komunikacji. Prelegentka wielu konferencji na temat mediacji, zarządzania konfliktem i siły dialogu.

Dotychczas zrealizowała ponad 100 szkoleń na rzecz I, II i III sektora z zakresu m.in. prawa, mediacji, mobbingu, wypalenia zawo-dowego, stresu zawodowego, komunikacji, emocji, pasji, przed-siębiorczości, rozwoju osobistego i zawodowego. Przeprowadziła ponad 500 godzin mentoringu indywidualnego.

 

PRZEMIANY POKOLENIOWE – JAK AKTYWIZOWAĆ MŁODZIEŻ W DZISIEJSZYM ŚWIECIE; WRAZ Z KURSEM TRENERSKIM

Zajęcia odbędą się w formie interaktywnego wykładu, zakończonego krótkim warsztatem. Wykład powstał w wyniku 15 letnich doświadczeń pracy z młodzieżą w różnych programach społecznych, edukacyjnych, obserwacji praktycznej i naukowej przemian wyzwań i oczekiwań młodych ludzi oraz otaczającego ich świata. Zajęcia zostały zaproponowane, aby pokazać uczestnikom podsumowanie wniosków socjologów, psychologów, pedagogów odnośnie wyzwań, które stawia forma zajęć dla młodzieży w celu aktywizacji ich postaw i zaangażowania.

Termin:

 • 20.08.2019 r. godz. 10.00 (czas trwania: 6h)

Miejsce:

 • sala konferencyjna Muzeum Śląska Opolskiego (wejście od ul. św. Wojciecha)

Cele:

 • zaprezentowanie uczestnikom podsumowania wniosków socjologów, psychologów, pedagogów odnośnie wyzwań, które stawia forma zajęć dla młodzieży w celu aktywizacji ich postaw i zaangażowania,
 • podzielenie się doświadczeniem w zakresie osiągania celów edukacyjnych przy jednoczesnych aktywnym udziale młodych,

Metody:

 • mini-wykłady,
 • przegląd metod aktywnych,
 • schemat komunikacji (w tym w trudnych sytuacjach): cykl D. Kolba,
 • pedagogika kontraktu,
 • neurodydaktyka,
 • model von Thuna i informacja zwrotna,
 • zaprezentowane zostaną główne zasady pracy opartej o partnerskie zasady w praktycznym wydaniu.

 

BADANIE POTRZEB LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI JAKO NARZĘDZIE WSPÓŁPRACY W EDUKACJI KULTUROWEJ – WARSZTAT BADAWCZY

W oparciu o doświadczenia uczestników zaprezentowane zostaną podstawy prowadzenia badania społecznego i stosowanych narzędzi. Pokażemy przykład moderacji/metaplanu i jedną metodę aktywną. Zajęcia zostaną zakończone szkicowym planem realizacji badania lokalnego

Termin:

 • 21.08.2019 r. godz. 10.00 (czas trwania: 3h)

Miejsce:

 • sala konferencyjna Muzeum Śląska Opolskiego (wejście od ul. św. Wojciecha)

Cele:

 • poznanie technik i narzędzi stosowanych przy realizacji badania społecznego,
 • rozwinięcie kompetencji badawczych prowadzące do  rezultatów.

Metody:

 • działania warsztatowe,
 • dyskusja,
 • wymiana doświadczeń,
 • prezentacja narzędzi badawczych,
 • działania praktyczne (wykonanie planu badania).

 

Prowadzący szkolenia: Tomasz Waleczko

Psycholog, trener II stopnia PTP, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Prowadzi treningi interpersonalne, pracuje w samorządach, oświacie, biznesie i organizacjach pozarządowych. Ułatwia ich funkcjonowanie i wspiera rozwój poprzez facylitację spotkań i szkolenia (14000 godzin) zwiększające umiejętności komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowania lepszych relacji z ludźmi. Prowadzi także zajęcia przygotowujące trenerów do pracy metodami aktywnymi. Prowadzi jednoosobową działalność: Instytut Witelon badający i ewaluujący efekty szkoleń, programów rozwojowych, projektów społecznych. Do tej pory zrealizował około 25 projektów. Jako koordynator projektu wprowadza do Polski szwajcarskie narzędzie BrainCore Education pozwalające na dostosowanie metod edukacyjnych do indywidualnych potrzeb umysłu każdego ucznia. Obecnie pracuje w Ośrodku Ewaluacji wspierając instytucje rozwijające edukację kulturową w Polsce.

„W szkołach, poprzez szkolenia, przygotowuję młodzież i nauczycieli do realizacji celów edukacyjnych, społecznych i życiowych. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu diagnozy organizacyjnej, ewaluacji wdrażanych zmian, klasycznych szkoleniach, jak i interwencjach, które wymagają ułożenia współpracy, komunikacji, wyznaczenia celów i opanowania emocji.” – T. Waleczko

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Opolskiego oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018